Notice: Undefined variable: options in /wp-content/plugins/hs-social-media-buttons/inc/front-end-head.php on line 7

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej spółki CityEnergy sp. z o.o. wobec Użytkowników stron internetowych serwisu internetowego http://cityenergy.pl/ ("Serwis") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych podczas rejestracji.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkowników stron internetowych Serwisu jest właściciel i operator Serwisu CityEnergy sp. z o.o., ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa KRS: 0000156658 NIP:5272332032,REGON:017214825, Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł.

Spółka nie udostępnia stronom trzecim danych dotyczących i podanych przez Użytkowników stron internetowych wyżej wymienionego Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich jak np. Google Analytics ("Dostawcy Usług Statystycznych").

Spółka przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Spółka przechowuje dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Spółki na ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.

Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Spółki przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

COOKIES („CIASTECZKA”)

Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików "cookies".

Plik cookie to plik z informacją zapisywany przez serwer Spółki ("Serwer") na komputerze Użytkownika Serwisu. Tą informację Serwer może odczytać w trakcie połączenia ze stronami internetowymi Serwisu z tego komputera. Korzystanie z technik "cookies" nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani również żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Na stronach internetowych Serwisu informacje zawarte w plikach "cookies" pozwalają identyfikować Użytkownika i przechowywać dane o jego dotychczasowej aktywności w zakresie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Wyłączenie możliwości umieszczania plików „cookies” na komputerze użytkownika Serwisu bądź ich usunięcie w trakcie wizyty na Serwisie może skutkować częściowym lub całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Serwisu niewłaściwie z jego przeznaczeniem.

Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera (takie jak: adres IP czy domena) wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Serwerem oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Spółki.

Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad prywatności podmiotów, do których odnośniki zostały umieszczone w obrębie stron internetowych Serwisu.

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności została dokonana w dniu 04.09.2015 r.

AUDYT ENERGETYCZNY